patroon
contactnormaal
contacthover
uittipsnormaal
uittipshover
arrangementennormaal
arrangementenhover
omgevingnormaal
omgevinghover
restaurantnormaal
restauranthover
hethotelnormaal
hethotelhover
Lantscroonlogoweb
balkroodpatroongebroken
payofftekst

Webdesign: Montferland Ontwerp Bureau Copyrights 2013 - Disclaimer

adreslantscroon

Grotere kaart weergeven
homenorm
homehover

Hotel de Lantscroon

Molenstraat 12

7041 AE ‘s-Heerenberg

Tel.: 0031 (0)314 664157

Fax: 0031 (0)314 663318

E-mail: lantscroon@online.nl

Disclaimer / Aansprakelijkheid

Hotel De Lantscroon besteedt uiterste zorg en aandacht aan de juiste invoer van de gegevens op de site teneinde de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle op deze site gepubliceerde gegevens zoveel als mogelijk te waarborgen. Hotel De Lantscroon kan echter op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden of verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele fouten, onjuistheden en/of onvolkomenheden in de gegevens of informatie op deze site. Hotel De Lantscroon sluit alle aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website uit. Hotel De Lantscroon kan er voorts niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. De informatie wordt aangeboden zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid of juistheid voor een bepaald doel of anderszins. Voor het geval hyperlinks op deze website leiden naar een website buiten het domein van Hotel De Lantscroon sluit Hotel De Lantscroon ook elke aansprakelijkheid uit voor de inhoud van die websites.

 

Kvk nr.: 09127056

BTW nr.: 810877958b01

Klik en scan de QR-code voor ons visitekaartje

delantscroon
reserveren
reserveren1